Pagina 6 en 7 uit het Rashonden-logboek
   

    Pagina 7.